អនុស្សាវរីយ៍ជីវិត

មនុស្សត្រូវស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង ទើបជីវិតមានន័យ។ ល្អឬអាក្រក់ យើងនៅតែជាខ្លួនឯង ដែលត្រូវស្គាល់ពីខ្លួនឯង។ ខាងក្រោមនេះ ជាកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍នានាក្នុងជីវិតខ្ញុំ៖

គំនូរគូសដោយ ប្អូនស្រី តេស សម្ភស្ស

គំនូរគូសដោយ ប្អូនស្រី តេស សម្ភស្ស

ថតក្នុងរឿងខ្លីចំណងជើង «ឱកាស» ដឹកនាំដោយ លោក សៅ សីហា

ថតក្នុងរឿងខ្លីចំណងជើង «ឱកាស» ដឹកនាំដោយ លោក សៅ សីហា

មហោស្រពសិល្បៈយុវជនឆ្នាំ២០១២ (រូបថតដោយ យ៉ូគី)

មហោស្រពសិល្បៈយុវជនឆ្នាំ២០១២ (រូបថតដោយ យ៉ូគី)

ថតជាមួយពូមេសា (IYF 2011)

ថតជាមួយពូមេសា (IYF 2011)

ថតជាមួយក្រុមអ្នកនិពន្ធ និងពិធីករ ក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២

ថតជាមួយក្រុមអ្នកនិពន្ធ និងពិធីករ ក្នុងកម្មវិធីឆ្នាំ២០១២

ជាមួយផលិតកររឿង«បេះដូងស្រស់ស្អាត» លោកឆយ ក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធមហោស្រពភាពយន្តនៅផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លឆ្នាំ២០១២

ជាមួយផលិតកររឿង«បេះដូងស្រស់ស្អាត» លោកឆយ ក្នុងកម្មវិធីសម្ភោធមហោស្រពភាពយន្តនៅផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លឆ្នាំ២០១២

ជាមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីLet's do it 2012

ជាមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីLet’s do it 2012

មិត្តរួមវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០០៧-២០០៩

មិត្តរួមវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០០៧-២០០៩

រូបថតក្នុងបន្ទប់មហាវិទ្យាល័ឆ្នាំ២០០៩-២០១២

រូបថតក្នុងបន្ទប់មហាវិទ្យាល័ឆ្នាំ២០០៩-២០១២

ជាអ្នកថតរូបនិងជំនួយការស្ម័គ្រចិត្តមួយជូនលោកប៉ារបស់ខ្ញុំ (ថតជាមួយយុវជនកូរ៉េឆ្នាំ២០១២)

ជាអ្នកថតរូបនិងជំនួយការស្ម័គ្រចិត្តមួយជូនលោកប៉ារបស់ខ្ញុំ (ថតជាមួយយុវជនកូរ៉េឆ្នាំ២០១២)

ជាមួយក្រុមតន្ត្រីស្នាមញញឹមឆ្នាំ២០១១-២០១២

ជាមួយក្រុមតន្ត្រីស្នាមញញឹមឆ្នាំ២០១១-២០១២

ចូលរូមកម្មវិធីសិក្សានិងវិភាគកុន ពីការីថតមកពីHollywood នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា (២០១២)

ចូលរូមកម្មវិធីសិក្សានិងវិភាគកុន ពីការីថតមកពីHollywood នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា (២០១២)

រូបថតក្នុងនាមជាសិល្បករប្រចាំក្រុមហ៊ុនKlapyahandzចុងឆ្នាំ២០១២

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s