គេល្បីអស់ហើយ

ជីវិតជួនកាលជារឿងកំប្លែងដែលរកនឹកថាគួរតែសើចមិនចេញ។ មានអ្នកដែលគេបានធ្វើការងារសិល្បៈដំណាលខ្ញុំ បានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់អស់ហើយ។ ខ្ញុំនិយាយនេះ មិនមែនច្រណែនគេ នោះទេ តែគ្រាន់តែ គិតថា ខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវការកែលម្អ។ មែនហើយ បើយើងធ្វើការងារនោះ ព្រោះតែចង់ល្បី គឺគ្រាន់តែបានល្បីមួយឆាវ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើយើង ធ្វើការងារនោះអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ ហើយស្រឡាញ់ការងារដែលយើងធ្វើអស់ពីចិត្ត នោះរឿងល្អនឹងកើតមាន ទោះជាមិនមែនជារឿងល្បី តែយ៉ាងហោចណាស់ ក៏ជាលទ្ធផលដែលយើងពេញចិត្តដែរ។

ល្បី! ល្បីបានប្រយោជន៍អ្វីទៅ?! សម្រាប់ខ្ញុំ វាគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏ល្អដែរ ព្រោះឃើញអ្នកខ្លះ យកភាពល្បីរបស់គេ ទៅជួយអ្នកដទៃ ដោយប្រើប្រាស់អំណាចនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់គេជួយ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុ ហើយក៏មិនល្អទាំងអស់ទេ អ្នកខ្លះ ព្រោះតែចង់ល្បីពេក ក៏ប្រើប្រាស់ភាពល្បីរបស់អ្នកដទៃ ឬធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកៗ ដើម្បីចង់ល្បី។

ហ្ហើយ! រស់មើលគេល្បីទៅចុះ បើវាសនាចារមកបែបនេះ! សំខាន់ ខ្ញុំអាចរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ ហើយវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គម។ រឿងខ្លះ បើគិតឲ្យជ្រៅទៅ គ្មានមួយណាត្រូវ មួយណាខុសឲ្យដាច់ស្រឡះទេ វាសុទ្ធតែជាម្ជុលមុខពីរ។

 

០៩ ០៦ ២០១៤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s